Advertistment

Ministri školstva na slovensku od roku 1918

1920 – 1921 minister s plnou mocou pre správu Slovenska JUDr. Ivan Dérer

1919 – 3. 10. 1924 Referát školstva – Anton Štefánek /zástupca Václav Muller O zásadných školských otázkach rozhodovalo Ministerstvo školstva a národnej osvety v Prahe

3. 10. 1924 - Dr. Ivan Markovič, referát školstva

1926 – Dr. Milan Hodža minister školstva a národnej osvety a školstva ČSR /celoštátny minister Zrušenie úradu Ministra s plnou mocou pre Slovensko

1929 – 1934 JUDr. Ivan Dérer Minister školstva a národnej osvety /významné reformy slovenských národných škôl začiatkom 30-tych rokov

1945 – 1950 Ladislav Novomeský Dr. h.c. povereník školstva a osvety 1950 – 1958 prof. PhDr. Ernest Sýkora, CSc. povereník školstva a kultúry

1959 – 1962 RSDr. Vasiľ Biľak povereník školstva a kultúry 1963 – 1968 doc. PaedDr. Matej Lúčan povereník pre školstvo SSR

1968 – 1970 doc. PaedDr. Matej Lúčan minister školstva SSR

1970 – 1976 prof. Ing. Štefan Chochol, CSc. minister školstva SSR

1976 – 1986 prof. Ing. Juraj Buša, CSc. minister školstva SSR

1986 – 1989 prof. PhDr. Ľudovít Killár, CSc. minister školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR

12.12.1989 – 6. 9.1990 prof. RNDr. Ladislav Kováč, DrSc. minister školstva, mládeže a telesnej výchovy SSR

6. 9.1990 – 24.6.1992 prof. RNDr. Ján Pišút, DrSc. minister školstva, vedy, mládeže a športu SR

24.6.1992 – 25.9.1992 Dušan Slobodník minister školstva SR

26.9.1992 – 21.6.1993 prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. minister školstva SR

22.6.1993 – 9.11.1993 MUDr. Roman Kováč minister školstva SR

10.11.1993 – 14.3.1994 Ing. arch. Jaroslav Paška minister školstva SR

15.3.1994 – 13.12.1994 Ing. Ľubomír Harach, CSc. minister školstva a vedy 1

3.12.1994 – 30.10. 1998 PhDr. Eva Slavkovská, CSc. ministerka školstva SR 3

0.10.1998 – 17.4. 2002 doc. RNDr. Milan Ftáčnik, CSc. minister školstva SR

18.4.2002 – 15.10.2002 doc. Ing. Peter Ponický, PhD. minister školstva SR

16.10.2002 – 8. 2. 2006 doc. Mgr. Martin Fronc, PhD. minister školstva SR

9. 2. 2006 – 4. 7. 2006 PhDr. László Szigeti minister školstva SR

4. 7. 2006 – 8. 7. 2010 prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc. minister školstva, vedy, výskumu a športu SR

9. 7. 2010 Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva, vedy, výskumu a športu SRAdvertistment