Advertistment

25 najvplyvnejších ľudí v školstve na Slovensku

Oslovili sme 30 odborníkov na výchovu a vzdelávanie, aby napísali rebríček dvadsiatich piatich najvplyvnejších osobností  ovplyvňujúcich v posledných rokoch pozitívne dianie v slovenskom školstve. Tu sú najčastejšie uvádzané mená:

 

25 najvplyvnejších ľudí v školstve na Slovensku

 

Ing. Eugen Jurzyca, minister školstva

Prof. PhDr. Miron Zelina, DrSc., profesor pedagogiky, autor Milénia

Jaroslav Ivančo, štátny tajomník

Prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc., bývalý minister školstva

Dušan Čaplovič, predseda Výboru pre školstvo NR SR

Prof. PhDr. Beáta Kosová, rektorka Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

RNDr. Pavol Sadloň, prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií

Doc. RNDr. Peter Mederly, CSc. poradca ministra

Prof. PhDr. Milan Portík, CSc., profesor pedagogiky

Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. rektor Ekonomickej univerzity, BA

Mgr. Alena Petáková, predsedníčka Samosprávnych škôl Slovenska

Prof. Ing. Ivan Turek, CSc., spoluautor Milénia

Doc. PhDr. Emil Komárik, CSc., bývalý štátny tajomník MŠ SR, spoluautor Konštatína

Prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., profesor pedagogiky

Mgr. Zdenko Krajčír, poradca ministra

Prof. PhDr. Zdeněk Obdržálek, DrSc., profesor pedagogiky

Prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., profesor pedagogiky

Doc. RNDr. Vladislav Rosa, CSc. bývalý hlavný školský inšpektor, spoluautor Milénia

Prof. PhDr. Gabriela Porubská, CSc. profesorka pedagogiky

PhDr. Ľubomír Pajtinka, šéfredaktor Rodiny a školy, bývalý poradca ministra školstva

PhDr. Jolana Laznibatová, CSc. riaditeľka školy pre mimoriadne nadané deti

PhDr. Ľubomír Hvozdovič, riaditeľ školy, Košice

PhDr. Vladimír Burjan, riaditeľ spoločnosti EXAM

Prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., profesor pedagogiky

PhDr. Ivan Pavlov, PhD. riaditeľ MPC Bratislava

 

 Advertistment