Advertistment

Ľudia hovoria nielen slovami...

     Náš život je založený na spoločenskej komunikácii. S ľuďmi sa stretávame na každom kroku a v každý moment. Väčšinou vždy je niekto v našej blízkosti s kým máme nejakú spoločenskú väzbu.  Neustále stretávame ľudí, ktorí sú pre nás noví, ale aj celý rad takých s ktorými sme v kontakte pravidelne a sú to naši známi. Pri tých, ktorých stretneme prvý raz je dôležité, aký prvý dojem zanecháme. Pokiaľ sme im sympatickí, máme v našej komunikácii s nimi na polovicu vyhrané. Človek chce dobre vyzerať, chce dobre pôsobiť, chce byť akceptovaný, obdivovaný, má radosť, ak ľudia vyhľadávajú jeho prítomnosť, ak ho majú radi a radi sú v jeho spoločnosti. O tom, aký dojem vyvolávame vo svojom okolí rozhoduje nielen náš výzor, štýl oblečenia, ale aj spôsob našej komunikácie, ako a čoí hovoríme, aké gestá používame, ako sa správame...Niekedy sa čudujeme, že náš dojem na okoli nie je taký, ako očakávame, aj keď sme fakticky nič nepovedali. Niekedy je pravda, že nezlyhala reč našich úst, ale reč nášho tela. Skúsme si teda pripomenúť niekoľko pravidiel, ktoré nám pomôžu ovládať reč nášho tela a tým sa lepšie zapísať vo svojom okolí. Skúste urobiť na ostatných práve taký dojem, ako chcete.

       Veľa  sa zvykne hovoriť o prvom dojme z človeka o dôležitosti prvých slov, ktoré poviete. Faktom je, že prvé sekundy každého rozhovoru sú najdôležitejšie a my by sme mali vedieť, ako s nimi hospodáriť, aby sme ich čo najefektívnejšie zúročili. Pokiaľ sa nám podarí urobiť v prvých chvíľach pri stretnutí s novým spoločníkom dobrý dojem, ďalšie minúty budú pre vás ľahšie.

Stisk ruky

    Spoločenská etiketa hovorí o potrebe podať pri stretnutí druhému človeku ruku. Či však veríte, alebo nie,, už počas tohto okamihu možno napáchať veľké spoločenské škody. Podanie ruky v štýle „smutná ryba“ pôsobí veľmi neprirodzene a mdlo. Stisk ruky je veľmi dôležitý. Samozrejme, ruku nášho partnera nerozdrvíme, ale stisk musí byť primerane pevný, svižný, nesmie spôsobiť bolesť, ale dať najavo našu radosť zo stretnutia. Ak sa pýtate, prečo je obyčajné podanie ruky také dôležité, tak si treba uvedomiť, že váš partner si aj podľa toho vo svojom podvedomí tvorí obraz o vás. „Smutná ryba“ vypovedá o tom, že máte do činenia s človekom bez sebavedomia, nálady a životaschopnosti. Pevný stisk je prejavom zdravého sebavedomého, činorodého človeka.

Úsmev

   S podaním ruky ide súbežne výraz tváre a úsmev. Na ten nikdy nezabúdajte. Používajte však úsmev, ktorý je pre danú situáciu vhodný a sadne do klímy v ktorej sa stretnutie uskutočňuje. Nevhodný úsmev je rovnako nebezpečný, ako jeho úplná absencia.

Sila pohľadu

    Určite si neraz hovoríte – kam s očami, kam sa pozerať, aby to nevyzeralo nejako nevhodne. Je jasné, že pohľad by mal byť korektný, aby spoločníka neurážal, neprekvapoval, nebol dotieravý,  ale súčasne aby dával jasne záujem o osobu s ktorou sa stretávate. Počuli ste niekedy o jemne zvýšenom obočí? Ak budete pozorne pozorovať ľudí, príde na to, že toto je najčastejší sprievodný jav pri pozdrave a stretnutí. Ak by ste sa dostali do situácie, že by sa vaše pohľady stretli a pohľady by trvali príliš dlho, treba ustúpiť a pohľad jemne odvrátiť na malú chvíľu od spoločníka inde. Môžete to urobiť, ale pohľadom niky neuhýbajte dolu alebo hore. Pokiaľ pohľad sklopíte, znamená to, že sa hanbíte, a pokiaľ hore, je to úplná neslušnosť, lebo znamená opovrhnutie. A nakoniec treba spomenúť ešte jedno dôležité pravidlo – na začiatku konverzácie neupierajte pohľad na spoločníka s ktorým sa zoznamuje dlhšie ako tri sekundy. Očný kontakt pri rozhovore pravidelne prerušujte.

Kam s rukami?

     Ruky majú v gestikulácii dôležitú rolu. Nimi robíme väčšinu neverbálnej komunikácie. Veľmi dôležité je, v akej výške ich udržiavame. Všetky gestá, ktoré sa odohrávajú pod úrovňou pása, sú vnímané ako negatívne. Naopak, ak držíte ruky nad pásom, je celkový dojem pozitívny, alebo neutrálny . Dôležitá je aj istota rúk. Skryté ruky vo vreckách alebo za chrbtom neveštia nič dobrého. Je to považované za niečo negatívneho. Spoločník z vás môže nadobudnúť dojem, že sa chcete od neho vzdialiť, alebo, že vám nezáleží na jeho spoločnosti a konverzáciu s vami rýchlo ukončí.

    Ruky, ktoré však priateľsky gestikulujú vytvárajú, či dotvárajú váš pozitívny dojem. Treba však dávať pozor na ostré a silové gestá. Príliš agresívna gestikulácia nie je žiaduca..  Podobne, je chybou ak gestikulácia chýba. Pokiaľ možno ruky  si neskrižujte nikdy na prsiach. V reči tela to znamená negatívny postoj. Najlepšie je, ak sú ruky voľne spustené povedľa tela, ak sú uvoľnené a pôsobia nenútene. To je tá správna východisková pozícia. Pokiaľ nie ste si istí a vaše ruky sa „samé skrývajú“ do vreciek, alebo nimi robíte samovoľne nejaké nevhodné pohyby, skúste v nich niečo držať, niečo malého, čo vám pomôže získať určitú istotu. Môže to byť napríklad malá minca, pero, gulička...

Celkové držanie tela

      Prvým a základným krokom k vášmu konverzačnému úspechu je správny postoj. Ak sa pri rozhovore s vašim spoločníkom otočíte a jednou nohou predkročíte smerom k nemu, nadobudne dojem, že o konverzáciu s ním máte skutočný záujem . Svoj záujem však nikdy nevyjadrujte príliš tesnou vzdialenosťou medzi vami a ním. Každý má okolo seba svoj „osobný priestor“, ktorého narušenie sa vníma negatívne. Na otázku, aká je najvhodnejšia vzdialenosť medzi dvoma osobami na komunikáciu nie je jednoznačná odpoveď. Všetko závisí od vášho vzťahu a druhu rozhovoru. Najbežnejšia je vzdialenosť od šesťdesiat centimetrov do jedného metra. To je najbežnejšia prijateľná vzdialenosť. Ak ste s iným človekom nadviazali úprimnejší vzťah, máte vzájomnú dôveru voči sebe, môžete sa presunúť do tzv. intímnej zóny, ktorá je tridsať až šesťdesiat centimetrov medzi vami.

     Odlišnosti bývajú aj v tom, aký postoj má zaujať muž a aký žena. Pokiaľ hovoríte so ženou nestojte proti nemu čelne. Najskôr stojte mierne otočení bokom a až následne je vhodné sa presúvať do čelnej pozície. U žien je toto pravidlo opačné. Najskôr zaujmite čelnú pozíciu a potom sa mierne stáčajte bokom.

/lupa/Advertistment