Advertistment

Publikačná činnosť Ľubomíra Pajtinku

Monografie a štúdie

Bútľavá vŕba pre dievčatá a chlapcov, Perfekt, 1999, 197 s., ISBN 80-8046-134-1  Pátranie po predkoch, Bratislava, Národné osvetové centrum, 2005, 160 s., ISBN 80-7121-256-3  Učitelia patria do neba /alebo malá pocta veľkému povolaniu/,IŠ-SET s.r.o. Bratislava, 2006 , 210 s. ISBN 80-969072-3-9 ...

(viac)

Články a štúdie 1984 - 2000

1984 Seminár výskumných pracovníkov NDR a ČSSR k riadeniu učňovského školstva, Odborná výchova, č. 6. február 1984, roč. 34, str.178 Vedecko-technická revolúcia, Smena, roč. 37 zo dňa 13. 12. 1984, str. 6 Věda ve službách člověka, Mladá fronta, roč. 11 zo dňa 13. 12. 1984, str. 4 ...

(viac)

Články a štúdie 2000-2010

2000 Aby sme sa nestratili, Technológia vzdelávania, č. 1/2000, roč. VIII. str. 0 Ruku na srdce, Technológia vzdelávania, č. 2/2000. roč. VIII. str. 0 Viac učiteľov, menej väzňov, Technológia vzdelávania, č. 3/2000. roč. VIII. str. 0 Školské finále, Technológia vzdelávania, č. 6/2000, roč. VIII. str. ...

(viac)

Články a štúdie 2010 - súčasnosť

2010 Predsavzatia, Rodina a škola, január 2010, č. 1, roč. 58, str. 2 O symboloch a hrdosti na ne, Rodina a škola, január 2010, č. 1, roč. 58, str.4 Európska dilema – symboly v triedach a školách, Rodina a škola, január 2010, č. 1, roč. 58, str. 5 Reforma školstva je motorom z ...

(viac)

Poradne

1990 Mám problém – nadstavbové štúdium, práca v knižnici, Mladé rozlety č. 4 z 23. 1. 1990, roč. IV. Str. 27 Mám problém – chovateľ hospodárskych zvierat, klasický tanec, Mladé rozlety, č. 5 z 30. 1. 1990, roč. 4, str. 27 Mám problém – vojenská nadsta ...

(viac)

Advertistment