Advertistment

Pátranie po predkoch

Pajtinka, Ľubomír:
Pátranie po predkoch

 Bratislava : Národné osvetové centrum
ISBN 80-7121-256-3

 

Analýzy, prieskumy i praktický každodenný život poukazujú na mimoriadne nízke historické povedomie súčasnej mladej, strednej a neraz i staršej generácie. Deficit historickej dôvery v seba i deficit sebavedomia má viacero príčin. Jednou, možno z najvážnejších, je nízka miera poznania vlastných dejín. V tejto súvislosti sa v popredí ocitá aj otázka poznania dejín svojej rodiny, svojej obce, mesta, regiónu a potom i národných dejín a ich miesta v svetových dejinách.  Prvým a hlavným cieľom je obrátiť pozornosť mladých  ľudí  práve na túto oblasť.  Prostredníctvom hľadania vlastných historických koreňov nájdu cestu k svojej historickej minulosti i historickému povedomiu. Spoznajú pritom ďalšie  cesty ako a kde možno získať poznatky o svojej minulosti, rozšíria si obzor poznania. S poznávaním rastie hrdosť na rodinnú minulosť, na svoje rodinné korene i korene a históriu svojej vlasti.

     Kniha Pátranie po predkoch dáva základný návod a rozkrýva príčiny, prečo je dôležité poznať svoju rodinnú minulosť a históriu. Je určená širokej verejnosti, ako základný popularizačný nástroj k spoznaniu svojich koreňov.

 Objednať

Kontaktné údaje

Meno:*
Priezvisko:*
Ulica:*
PSČ:*
Mesto:*
E-mail:*
Telefón:
Údaje označené hviezdičkou sú povinné!

 

Kniha:Pátranie po predkoch
Počet Kusov:*
Cena 1ks3.- eurá + poštovné 0. 60.- eur

Advertistment